Γενικοί όροι

Η εταιρεία παρακαλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα δηλώνετε πως αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και ότι συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ’ επανάληψη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από μέρους σας κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης δηλώνει την αποδοχή των νέων προσαρμοσμένων όρων χρήσης. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και, σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε αλλαγή, να διακόψετε αμέσως την χρήση αυτής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: galaxias-sparti@hotmail.gr

Ακρίβεια περιεχομένου

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο.

Τυχόν λανθασμένες πληροφορίες ή τυπογραφικά λάθη στις τιμές που παρεισέφρησαν κατά την καταχώρηση των προϊόντων προς πώληση στην ιστοσελίδα δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ. Η εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης, ενώ η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

H ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, καθώς η εν λόγω ιστοσελίδα πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα, η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεν δύναται να παρέχει εχέγγυα ότι η ιστοσελίδα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή τυχόν άλλα λάθη.

Σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστείτε ως χρήστες και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επικαιροποιημένο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω αυτής και φέρουν πλήρως την ευθύνη σχετικώς.

Η εταιρεία πράττει τα δέοντα έτσι ώστε τα ελαττώματα να διορθώνονται και η ιστοσελίδα και ο κομιστής (server) που τη φιλοξενεί να είναι απολύτως ελεύθερα ιών λογισμικού (virus), κολλημάτων (bugs) ή άλλων ελαττωμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμα και από αμέλεια, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου, ή καταστεί δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν, για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν ή ακόμα εάν εντοπιστούν “ιοί” ή τυχόν άλλα επιβλαβή λογισμικά και τυχόν μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα (γνωστοί ως “hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της.

Επίσης, η  ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεν ευθύνεται για ζητήματα που τυχόν προκύψουν από την τηλεφωνική εταιρεία που χρησιμοποιεί καθώς και από την εταιρεία παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet Access Providers). Οι εταιρείες αυτές είναι υπεύθυνες για την τεχνική δρομολόγηση της επικοινωνίας προς τον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας παρέχεται στο κοινό η συγκεκριμένη υπηρεσία και ως εκ τούτου οι ίδιες ευθύνονται για τυχόν ελαττώματα που σχετίζονται με το μέσο, δηλαδή για τυχόν μη διαθεσιμότητα του δικτύου, για αδυναμία τεχνικής διαβίβασης της παραγγελίας, για την παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας του δικτύου, διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του χρήστη από τηλεπικοινωνιακή απάτη.

Ως χρήστες καλείστε και αναμένεται, με ευθύνη σας, να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων σας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνουν οι χρήστες και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών ιστότοπων, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτούς και την πολιτική που ακολουθείται στους διαδικτυακούς αυτούς ιστότοπους σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Το γεγονός ύπαρξης τέτοιων συνδέσμων άλλων ιστοσελίδων δεν υποδηλώνει ότι η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ αποδέχεται και εγκρίνει το περιεχόμενο τους. Επομένως για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία σας, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοιο ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Ευθύνη χρηστών

Ως χρήστες οφείλετε αφενός μεν να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως χρήστες/επισκέπτες συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για να προξενήσετε βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο, να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη, να αποκτήσετε πρόσβαση, διαδώσετε, επεξεργαστείτε, αλλοιώσετε και γενικότερα προσβάλετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων ή να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή απέναντι στο νόμο, ως χρήστες/επισκέπτες υποχρεούστε να αποζημιώνετε τη ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Εμπιστευτικότητα

Η εταιρεία συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά την εγγραφή σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας και την εκπλήρωση της προσήκουσας πώλησης των προϊόντων της. Συγκεκριμένα συλλέγει: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το όνομα χρήστη Skype και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Επίσης, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα σας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πληρωμή, δηλαδή τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και τον κάτοχο αυτής ή να σας παραπέμψει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συνεργαζόμενη με την εταιρεία τράπεζα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας.

Ως χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι την προσήκουσα πώληση των προϊόντων της για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη φύση των συναλλαγών.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, εκτός εάν προηγουμένως έχουν ενημερωθεί και συναινέσει οι χρήστες. Ειδικώς, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αυτό ρητά προβλέπεται από το νόμο και ιδίως στις περιπτώσεις εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, ανακριτικής ή Εισαγγελικής παραγγελίας.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ακολουθεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της λοιπής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη συμμόρφωση της εταιρείας με το Ν. 4624/2019 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Ως χρήστες/επισκέπτες ευθύνεστε για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τη ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης, που απαιτείται κατά την εγγραφή/σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα, από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από εσάς, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης, καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς εσάς σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ασφάλεια

Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που κατέχει η ασφάλεια των συναλλαγών σας καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σας. Για την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων σας, η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ διαθέτει μέσω του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL και εξασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι κωδικοποιημένη και ασφαλής κατά την αποστολή όλων των προσωπικών καθώς και των υπόλοιπων στοιχείων σας. Επίσης, οι servers της εταιρείας προστατεύονται από firewall το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας και με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας και την εκπλήρωση της προσήκουσας πώλησης των προϊόντων, η εταιρεία συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Ως χρήστες είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε όσον το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση να μην δηλώνετε ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε βλάβη στην εταιρεία από δικής σας υπαιτιότητα όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής σας, υποχρεούστε να αποζημιώσετε την εταιρεία.

Αγορά προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.galaxiastoys.gr της εταιρείας ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ διαθέτει 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Επιλέγοντας μία από αυτές, εμφανίζεται ένα δέντρο υποκατηγοριών καθώς και φίλτρα για την διευκόλυνσή σας. Με αυτόν τον τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα να φτάσετε στο προϊόν που επιθυμείτε ακόμη και με δύο μόνο κλικ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε τον κωδικό του είδους ή οποιοδήποτε στοιχείο από την περιγραφή του χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», ώστε να οδηγηθείτε κατευθείαν σε αυτό. Προτείνεται, πριν προχωρήσετε σε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, να διαβάσετε ξανά τους όρους χρήσης. Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα email στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Κατόπιν θα λάβετε μία σειρά από emails τα οποία θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Οι ανωτέρω ενημερώσεις δεν δύναται να απενεργοποιηθούν διότι είναι απαραίτητες για την σωστή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Με κάθε αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-basis.gr είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε σωστά στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης και σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή/και παράδοσης ή μη λήψης από μέρους σας των ανωτέρω email να ενημερώνετε την εταιρεία χωρίς καθυστέρηση. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός των ημερών που αναφέρονται στην διαθεσιμότητα του εκάστοτε είδους. Συγκεκριμένα:

Διαθέσιμο: Το προϊόν είναι σε απόθεμα και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα η παραγγελία σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν θα αποσταλεί εντός 24 ωρών.

1-3 ημέρες παράδοσης: Το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη προμηθευτή της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί για την ακριβή διαθεσιμότητα του προϊόντος.

7-10 ημέρες παράδοσης: Το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα στην αποθήκη της εταιρείας και απαιτούνται έως 10 ημέρες για την παραλαβή και αποστολή του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση η ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ δε δύναται να εγγυηθεί για την ακριβή διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Μη διαθέσιμο: Το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του ή έχει καταργηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα παραγγελθεί από την εταιρεία μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Θα ενημερωθείτε εντός 5 ημερών για τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ενδεικτικά, για τα προϊόντα εισαγωγής απαιτούνται από 10 ημέρες έως 3 μήνες ανάλογα με το προϊόν και την χώρα προέλευσης, ενώ για τα προϊόντα τα οποία η εταιρεία προμηθεύεται από επιχειρήσεις εντός Ελλάδος απαιτούνται 7-10 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων δεν ξεπερνά τις τριάντα ημέρες εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως με email.

 

Επικοινωνία

Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τους παραπάνω όρους χρήσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.